banner
English   Tiếng Việt  
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Sơ đồ trang
Đăng nhập  |   Tài khoản  |  

Hệ thống bảo vệ BE1-11

Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Liên hệ
Tình trạng:

Hệ thống bảo vệ BE1-11

Tự tin định cấu hình bảo vệ một cách chính xác chưa bao giờ dễ dàng hơn với BE1-11. Hệ thống Bảo vệ BE1-11 được thiết kế với nhiều tính năng để giải quyết các vấn đề về độ tin cậy phát sinh từ sự phức tạp của lập trình. Với các tệp BESTspace ™, nhiều lược đồ logic được lập trình trước BESTlogic ™ Plus và các ghi chú ứng dụng liên quan, bạn có thể tự tin rằng mình có sự bảo vệ cần thiết. BE1-11 có sẵn ở các kiểu Feeder, Generator, Intertie, Transformer và Motor cho nhiều ứng dụng.

Thông số kỹ thuật

Hệ thống bảo vệ BE1-11

Tự tin định cấu hình bảo vệ một cách chính xác chưa bao giờ dễ dàng hơn với BE1-11. Hệ thống Bảo vệ BE1-11 được thiết kế với nhiều tính năng để giải quyết các vấn đề về độ tin cậy phát sinh từ sự phức tạp của lập trình. Với các tệp BESTspace ™, nhiều lược đồ logic được lập trình trước BESTlogic ™ Plus và các ghi chú ứng dụng liên quan, bạn có thể tự tin rằng mình có sự bảo vệ cần thiết. BE1-11 có sẵn ở các kiểu Feeder, Generator, Intertie, Transformer và Motor cho nhiều ứng dụng.